Remodex Jagt

Vort fir­ma har ar­range­ret jagt­rej­ser si­den 1992, og hvert år forsøger vi at for­bedre vor ser­vi­ce, for at imøde­kom­me vo­re kun­ders for­vent­nin­ger. Sto­rejag­tople­vel­ser og man­ge ar­range­rede jagt­rej­ser, har gi­vet os en bred vi­den omk­ring jag­torga­nisa­ti­on i Po­len. Vi ar­range­rer in­di­vidu­el jagt og driv­jagt for såvel sto­re som små grup­per (vild­svin, buk­ke, dådyr, kron­vildt, muf­lon). Vi til­by­der også yder­li­gere ser­vi­ce i form af trans­port til og fra luft­hav­nen, til­rettelæggel­se­af fri­tid for led­sa­gere osv. Re­modex Jagt sa­mar­bejder med man­ge jagt­re­virer (Vest­lig, syd­lig og nord­lig del af Po­len), hvor vi ga­ran­te­rer uforg­lem­me­lige­jag­tople­vel­ser i den smuk­ke pols­ke na­tur.

Re­mo­dex har si­den 1992 ar­ran­ge­ret jagt­rej­ser til Po­len.

Vi er et polsk/dansk fir­ma med til­la­del­ser fra det pols­ke mi­nis­te­ri­um for miljø/na­tur/skov og fra den pols­ke rej­se­ga­ran­ti PZU.

De­su­den har vi de nødven­di­ge pols­ke for­sik­rin­ger.

Rejser fra Remodex Jagt

Visning: Liste Kort

Bukkejagt Polen

Bukkejagt i Polen fra 11 maj. 3 dages bukkejagt med ophold, inkl. kost logi, jagt, jagtguide, trofæbehandling, tolk Kun: 3195,- kr. Bukke uanset størrelsen 1875.- Der er 10-12 gode bukke i mellemstørrelsen til afskydning Tilbuddet er gældende ved 2...
Pris fra: kr 3.195,00

Bukkejagt i Polen 3195,00

Bukkejagt i Polen fra 11 maj. 3 dages bukkejagt med ophold, inkl. kost logi, jagt, jagtguide, trofæbehandling, tolk Kun: 3195,- kr. Bukke fra kun 495.- kr. Der er 15 bukke i mellemstørrelsen til afskydning Tilbuddet er gældende ved 3 jægere Indkvartering på...
Pris fra: kr 3.195,00

3 dages jagt med 4 bukke

Bukkejagt i Polen fra 11 maj. 3 dages bukkejagt med ophold, inkl. kost logi, jagt, jagtguide, trofæbehandling, tolk Tilbuddet er gældende for minimum 2 jægere 4 bukke op til 300 g netto………….kun 9950,00 Reviret er på over 12.000 ha. Tillæg...
Pris fra: kr 9.950,00

Bukkejagt i Polen fra 11 maj

Bukkejagt i Polen fra 11 maj. 3 dages bukkejagt med ophold, inkl. kost logi, jagt, jagtguide, trofæbehandling, tolk Tilbuddet er gældende for minimum 2 jægere 4 bukke op til 300 g netto………….kun 9950,00 Reviret er på over 12.000 ha. Tillæg...
Pris fra: kr 9.950,00

Bukkejagt i Polen

Bukkejagt fra 11 maj i Polen Vi har fået forhandlet et par gode tilbud hjem, på nogle af vores revirer, hvor vi tilbyder flg. 3 dages bukkejagt inkl. 3 bukke op til 300 g netto kun 7995,00 inkl. 1 gratis vildsvin op til 49 kg tilbuddet er gældende ved minn. 2...
Pris fra: kr 7.995,00

Bukkejagt 3 dage for 3795,00 kr.

Til bukkejægeren der ønsker fastpris har jeg fået et par gode tilbud tæt ved grænsen, kort køretid ca. 600 km fra Padborg. 3 dages jagt inkl. kost logi tolk, kun 3795,00 kr. Nedlagte bukke afregnes med 2100,00 kr. uanset størrelsen. Tilbuddet er gældende ved...
Pris fra: kr 3.795,00

Bukkejagt fra 11 maj i Polen

Bukkejagt i Polen Vi er klar til en ny sæson og tilbyder, 3 dages jagt og ophold, inkl. 3 bukke uanset størrelse og 1 vildsvin op til 49 kg for kun 9995,00, på udvalgte revirer. Ekstra bukke 2100.00 kr. tilbagebetaling ved manglende bukke. Bukkejagten starter onsdag...
Pris fra: kr 9.995,00

Drivjagt i Polen

Jeg har pladser til 3-4 jægere, på en rigtig god drivjagt. Jagtdage 30 nov.& 1-2 dec. Reviret er beliggende ca. 50 km fra grænsen, er på ca. 10.000 ha. Der vil være op til 3 hjorte, ingen begrænsninger på hind/kalv-vildsvin/råvildt, til afskydning. Pris...
Pris fra: kr 5.995,00

Hjortejagt i Polen

Hjortejagt i Polen Vi tilbyder fantastisk hjortejagt på et velkendt revirer, syd for Koszalin, Reviret er på ca. 12.000 ha, heraf mest skov. Reviret er kendt for et virkeligt god og organiseret jagt væsnet, samt et rigtig godt indkvartering midt i skoven. Vi...
Pris fra: Ikke angivet

Brunstbukke

Vi har endnu ledige pladser på bukkejagten i Polen, last minut offer er 3 dages jagt inkl. 3 bukke uanset størrelse for kun 8995,00 kr., alt inkl. Ring eller skriv for yderlige info….. Med venlig hilsen Remodex Jagt Mogens Lystbech Jensen Blomstertoften 39 7400...
Pris fra: kr 8.995,00

Supertilbud på bukkejagt i Polen

På vort revirer nr. 80 beliggende nord/vest fra Poznan tilbyder vi 20-25 bukke passende til 2-4 jægere reviret er på ca. 7000 ha, indkvartering på agroturistika. 3 dages jagt inkl. jagt kost logi, kun 2925,00 kr. Priser på trofæ: op tll 349g netto 1850,00 kr....
Pris fra: kr 2.925,00
Region:

Bukkejagt i Polen

Buk­ke­jag­ten er i 2015 fra lørdag den 9 maj og slut­ter med ud­gangen af sep­tember. Star­ten af buk­ke­jag­ten i mid­ten af maj er en særde­les guns­tig pe­ri­ode, da afgrøder­ne er for­hold­svis la­ve og man har stor mu­lig­hed for at...
Pris fra: Ikke angivet
Region:

Hjortejagt i Polen

De fles­te jæge­re drømmer om jag­ten på en brølen­de brunsthjort, og her har du en unik chan­ce for at op­fylde drømmen i Po­len Hjor­te­jag­ten star­ter den 21. august. Bruns­ten indtræffer omk­ring den 20. sep. og fortsætter frem til star­ten af...
Pris fra: Ikke angivet
Region:

Dåhjort/Muflon i Polen

Po­len er uden tvivl det mest po­pulære rej­semål blandt dans­ke jæge­re. Fan­tastis­ke na­turop­le­vel­ser og go­de jag­tople­vel­ser Dåhjort må ja­ges fra den 1. ok­to­ber til den 31. ja­nu­ar, beds­te tids­punkt, for jagt på hjor­te fra...
Pris fra: Ikke angivet
Region:

Drivjagt i Polen

I tids­rum­met 15. ok­to­ber til 15. ja­nu­ar kan Re­modex Jagt til­by­de ve­lor­ga­nise­rede driv­jagter, hvor man kan nedlægge kron­vildt, dåvildt, vild­svin samt rå og lam. Grup­per på 12-15 jæge­re er et for­nuftig an­tal, hvor man i løbet...
Pris fra: kr 5.995,00
Region:

Hundyrsjagt i Polen

De se­ne­re år er til­bud­det om ans­tand­sjagt med rif­fel ble­vet særde­les po­pulært og der er på fle­re re­vi­rer mu­lig­hed for rif­fel­jagt på fle­re vildt ar­ter. Vi kan til­by­de we­ekend­jag­ter fra fre­dag af­ten til og med...
Pris fra: kr 3.895,00
Region: