Oprettet: 30. april 2015

Jagttider og regler i Danmark

Generelle jagttider i Danmark

Det er Naturstyrelsen, der fastsætter jagttiderne i Danmark. Jagtsæsonen er primært placeret om efteråret, for at tage hensyn til dyrenes yngletid. I Danmark kan vi jage 10 dyrearter og 33 fuglearter.

De fleste hovdyr må jages fra 1. september til 31. januar. Det gælder eksempelvis kronhjort, dåhjort, sikahjort, muflonvædder, vildsvin, so og grise, mens kronkalv/hind, då- og kalv, sikahind/kalv, rå- og lam, muflonfår- og lam samt råbukken først må jages fra 1. oktober. Råbukken kan desuden jages fra d. 16. maj til d. 15. juni.

Harer kan jages i perioden 1. oktober til 15. december, mens kaniner kan jages 1.september til 31. januar.

Mange af de danske andefugle kan jages fra 1. september til 31. december. Det gælder gråand, atlingand, krikand, spidsand, pipeand, skeand og knarand. På fiskeriterritoriet må de kun jages fra 1. til 31. januar.

Der er jagt på grågås, blisgås, kortnæbbet gås, og canadagås fra 1. september til 31. januar, mens sædgåsen kun må jages til 30. november. I perioden 1. oktober til 31. januar kan man desuden jage taffeland troldand, bjergand, hvinand, havlit, ederfugl (han), sortand og fløjlsand i Danmark.

Blandt de danske hønsfugle kan agerhønen jages i en kort periode fra 16. september til 15. oktober, mens fasanhøner- og haner kan jages hhv. 1.oktober-31. december og 1.oktober til 31.januar.

For de øvrige jagtbare fugle i Danmark gælder følgende tider. Blishøne, husskade og krage fra 1. september til 31. januar. Dobbeltbekkasin 1. september til 31. december. Skovsneppe 1.oktober til 31. januar. Ringdue 1.november til 31. januar. Tyrkerduen 1.november til 31. december.

De to danske rovdyr ræven og husmåren kan jages fra d. 1 september til 31. januar, hvilket også gælder de invasive arter nilgås, bisamrotte, sumpbæver, vaskebjørne, mårhunde og mink.

Jagten kan finde sted mellem solopgang og solnedgang eller for ænder og gæs mellem 1,5 time før solopgang og 1,5 efter solnedgang.

Man bør altid undersøge de gældende jagttider hos Naturstyrelsen. Tiderne bliver hvert justeret afhængigt af, hvordan det ser ud med den aktuelle bestand. Pattedyr og fugle, som ikke er nævnt ovenfor, har ingen jagttider og de er derfor fredede hele året.

  • Øvrige jagttider

Ud over de generelle jagttider, bør man orientere sig om de lokale jagttider, i det område, hvor man skal jage. Særlige jagtregler kan gælde en af Danmarks fem regioner (Hovedstaden, Sjælland, Nordjylland Midtjylland, Syddanmark) eller et lokalt afgrænset areal. Også i Sverige gælder der generelle og lokale jagttider. Se mere på hjemmesiden for det svenske jægerforbund http://jagareforbundet.se/jakten/jakttider

Bag om artiklen:

Carl Christian Lange er forfatteren bag artiklen og desuden medstifter af Dansk Jagtformidling.
Carl er selv ivrig jæger og jagtinteresseret og står for den daglige drift af siden. Han er desuden din kontakt hvis du har brug for hjælp, har spørgsmål eller andet.
Email: carl@danskjagtformidling.dk