Oprettet: 23. marts 2017

Jagtformer

Jagtformer i Danmark

Dansk Jagtformidling kommer her med lidt information til de forskellige jagtformer i Danmark.

Danmark er et utrolig naturskønt land, der har mange forskellige muligheder for jagt. Der er et utroligt varieret landskab, med både marsk, mose, mark, skov og hav. Alle disse forskellige terræner skaber rig mulighed for at udforske de forskellige muligheder for jagt, der findes.

Når du går på jagt kan du enten gøre det alene eller i fællesskab med andre jægere. Du kan gå på jagt på mange forskellige måder og med mange forskellige resultater. Du kan enten lokke vildtet frem på en klapjagt eller blot afvente det på en anstandsjagt.

De mest almindelige jagtformer i Danmark er anstandsjagt, klapjagt, drivjagt, trykjagt, trampejagt og pürschjagt.

På en Anstandsjagt er det blot jægeren, der er i tæt kontakt med naturen. Her sidder jægeren og venter, ofte i et hocksitz eller i et andet skjul. Her handler det om kunsten at være stille og usynlig for dyret. Det kræver stor tålmodighed fra jægeren side, at sidde stille indtil vildtet kommer frem for at søge føde eller hvile sig. Det er her essentielt at vildtet hverken kan lugte eller se jægeren. Og når dyret så kommer på skudhold er det en kunst at skyde og ramme helt perfekt. Denne form for jagt er perfekt til hjortevildt, ænder, ræv mm.

En klapjagt foregår anderledes larmende. Her er man flere jægere på jagt med en del klappere, det kræver at man er mange mennesker til at drive vildtet ud af deres skjul til jægerne. En klapjagt foregår i en såt, som er et afgrænset skovområde, hvor der findes meget varieret vildt. Denne jagtform er meget varieret og skaber et stort fællesskab, hvor jægerne har mulighed for at rotere og afprøve flere forskellige positioner og situationer så man kan udvikle sine kompetencer. En klapjagt er meget ritualpræget, hvor der inden jagten byder jagtfiskalen velkommen og ønsker god jagt. Efter jagten bliver alt det nedlagte vildt lagt op på en række og æret med hornspil. Blandt andet hornet har også en vigtig rolle på en klapjagt, til at kommunikere om jagten er begyndt eller slut. Denne jagtform er god til mange forskellige former for bytte, blandt andet fasaner, hare, hjortevildt og skovsnepper.

Hvis du ønsker en jagt, hvor du kan medbringe din jagthund er en drivjagt en oplagt jagtform. Denne jagtform minder på mange måder om den ovenstående klapjagt, men i stedet for klappere har man drivende jagthunde, der driver vildtet frem til de jægere, der venter forenden af såten. De drivende hundefører har selv gevær med igennem såten, så man har mulighed for at nedlægge vildtet, hvis det skulle løbe bagud. Problemet med drivjagt og klapjagt er ofte, at vildtet kan fornemme jægerne forude og prøver derved at undvige ved at løbe modsat.

Driverne oplever derved ofte mere vildt en de foranstående jægere, men skal passe på med at skyde efter det, da der er mulighed for at ramme de foranstående jægere.

Den næste form for jagt, der ligner de to ovenstående er trykjagt. Denne jagtform er dog mere stille, da jægerne stiller sig ved dyrevekslerne i stedet. Herefter går andre jægere meget langsomt på tværs af såten eller reviret og trykker det vildt, der ligger og gemmer sig. Her er det ofte nok at bevæge sig i medvind, da dyrene med det samme fornemmer jægerne og dermed bevæger sig væk. Det er vigtigt, at dyrene er opmærksomme på de jægere, der bevæger sig, så derfor kan det godt være en god idé, at gøre opmærksom på sig selv. Ved denne jagtform kan du med fordel jagt hjortevildt og ræv.

En anden form for jagt, hvor du bevæger dig i samarbejde med andre jægere er trampejagt. Her bevæger jægerne sig på en lang linje igennem det åbne land, over markedet eller enge. Det er vigtigt, at jægerne holder en god afstand til hinanden. Hvis man ønsker at medbringe jagthunde på denne form for jagt, er det vigtigt at have en god kommunikation med din hund og sørge for at kunne håndtere den. Hvis hunden løber for langt frem eller ikke reagerer på jægerens kommandoer kan den risikere at skræmme vildtet væk inden jægeren har mulighed for at nedlægge det. Denne form for jagt er særligt god til hare og fuglevildt, hvor din jagthund også har mulighed for at træne sine apporterende kvaliteter.

Den sidste jagtform vi vil komme ind på er pürschjagt. Denne jagtform mener mange er den oprindelige form for jagt, hvor det bare er jægeren, jagthunden og naturen. Her konkurrerer jægerens viden, dygtighed og bånd med hunden, bliver sat op imod dyrets skarpe sanser. Denne jagtform foregår enten i timerne inden solen er stået op eller i timerne efter, hvor vildtet er mest aktivt. Her er det vigtigt, at jægeren og hunden har fokus på lydløshed, når de sniger sig ind på byttet. Her kan jægeren virkelig komme i tæt kontakt med naturen, da viden om naturen, dyrets og dets levevis er essentielt for at kunne få held med sin jagt.

Hvis du skulle få lyst til at prøve kræfter med nogen af disse jagtformer, kan du med fordel gå ind på www.danskjagtformidling.dk og undersøge, om andre jægere udbyder lige den jagt, du går og mangler.

God fornøjelse og god jagt.

Bag om artiklen:

Carl Christian Lange er forfatteren bag artiklen og desuden medstifter af Dansk Jagtformidling.
Carl er selv ivrig jæger og jagtinteresseret og står for den daglige drift af siden. Han er desuden din kontakt hvis du har brug for hjælp, har spørgsmål eller andet.
Email: carl@danskjagtformidling.dk