Oprettet: 15. maj 2015

En guide til arealinfo

Hermed en guide til jagtrelaterede funktioner på arealinfo.

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Arealinfo indeholder et væld af funktioner som kan have en direkte praktisk anvendelse for jægeren. Du kan blandt andet, opmåle arealer og afstande, se fredskov, fredninger, ortofotos, matrikler, ejere ved hjælp af direkte link til www.ois.dk (offentlige informationssystem), tegneværktøjer og meget andet.

Her forsøges der givet en kort introduktion til hvordan man kan bruge arealinfo i forbindelse med jagt.

Arealinfo kræver at du har installeret Microsoft Silverlight, hvis du ikke allerede har det, vil du blive bedt om at installere det når du går ind på arealinfo, følg instruktionerne her og så er du i gang.

At få matrikler og ortofoto / luftfoto frem på arealinfo

Der er zoomet ind på et tilfældigt sted i Danmark. (billede 1)

Billede 1, arealinfo blankt kort

I venstre side af skærmen ses de forskellige ”kortlag” man kan vælge på arealinfo.

Jeg starter altid med at sætte matrikler og ortofoto / luftfoto på, synes det gør det nemmere at navigere rundt.

Vælg ”ortofoto 2012” og ”matrikulære grænser (GST)” herefter vælg ”jordstykker (matrikel)”

Så skulle korte gerne se således ud på arealinfo: (billede 2)

Billede 2, arealinfo efter matrikel og orto

Du kan nu se matrikel opdelingen i terrænet.

Praktisk anvendelse:

Den praktiske anvendelse er at arealinfo her giver dig et hurtigt overblik over din ejendom / jagt. Arealinfo viser også i meget høj detaljegrad hvor det officielle skel går. Arealinfo kan derfor også hjælpe dig med at afgøre eventuelle stridigheder over skel. Samtidig med at detaljegraden er så stor at du kan se dyrenes veksler.

At måle afstande:

Der er nu zoomet lidt mere på kortet på arealinfo da det gør det lidt nemmere at se.

I venstre hjørne af arealinfo ses ”her kan jeg” (grøn knap)

Du kan søge specifikke adresser på arealinfo ved at vælge ”finde…”

Tryk på den

Vælg ”mål afstande”

Tryk herefter på arealinfo kortet og træk linje, der angives nu en afstand i meter.

Her ses en afstand på 154,55 meter. (billede 3)

Billede 3, arealinfo afstandsmåler

Praktisk anvendelse

Den mest åbenlyse anvendelse er at du kan sikre dig at dit skydetårn / hochsitz overholder kravet om 130 meter til skel. Arealinfo er ikke afhængig af at du fysisk kan se naboens skel (ligesom afstandsmålere). Arealinfo er også utrolig præcis. Arealinfo og opmålingsfunktionen kan også bruges her hvis du har eget skydetårn / hochsitz sat op, og ønsker nogen faste punker at måle til, fx på den anden side af søen ved du der er 200 meter, og måske lidt rigeligt lagt at skyde fra skydetårnet / hochsitzen. Det er jo ikke altid man lige har tid til at rive afstandsmåleren frem, så arealinfo kan give dig nogen faste holdepunkter fra dit skydetårn / hochsitz, som du kan huske. Man kunne eventuelt printe side, laminere den og lægge den i skydetårnet / hochsitzen. Det er også praktisk anvendelse hvis du har gæster med, så du kan markere på kortet hvor skellet går, hvis der er en mulighed for at de kan komme til at skyde hos naboen.

Særligt opsætning af skydetårne / hochsitze er jo noget som har drevet mange naboer ud i konflikt, undgå konflikt med dit skydetårn / hochsitz, og få mål rigtigt op, så både dig og din nabo kan bibeholde et godt venskab, som jo er afgørende for at drive jagt i et område, da det er de færreste som har så store arealer til rådighed, at de ikke i en eller anden udstrækning må arbejde sammen med naboen for at opnå en effektiv forvaltning.

At opmåle et areal

Ved siden af knappen ”mål afstande” ses knappen ”areal”.

Denne funktion gør dig i stand til præcist at opmåle fx en fodermark på arealinfo.

Tryk på ”areal” gå ind på kortet af afmærk området du ønsker at opmåle.

Her ses et areal på ca. 5500 m2 eller 0,55 hektar. (billede 4)

Billede 4, arealinfo opmåling af areal

Praktisk anvendelse:

Der er flere praktiske anvendelsesmuligheder af arealinfo og muligheden for at opmåle et areal, det kan være din jagt er begrænset til en særlig del af en matrikel, og din jagtleje er udregnet pr. lejet hektar, så kan du kontrollere at du får hvad du betaler for. Arealinfo og opmålingen af areal kan også bruges i forbindelse med at sikre dig at dit stykke er stort nok til at gå på jagt eller have folk med. Arealinfo og opmålingen kan også bruges i forbindelse med anlæggelse af blandt andet fodermarker eller des lige.

Se din nabo

(det er nødvendigt du har slået matrikler til på arealinfo nu, ellers får du intet resultat frem)

Tag musen og før ud på skærmen, højre klik på kortet, vælg ”hvad findes her”, herefter skulle det gerne se således ud (billede 5), bemærk i venstre side af arealinfo ses nu matriklen oplistet. Hvis du holder musen over matriklen i venstre side på arealinfo ses matriklen markeret med gul.

Billede 5 arealinfo, matrikel

Tryk på matriklen i venstre side af arealinfo så ser billedet gerne sådan ud (billede 6)

billede 6, arealinfo valgt matrikel

Vælg ”links”

Så skulle billedet på arealinfo gerne se sådan ud (billede 7)

Billede 7, arealinfo links

Her ser du følgende 3 links: BBR oplysninger på ois.dk (offentlige informations system), ejendomsvurderingen på skat.dk og muligheden for at se en eventuel jordforureningsattest.

Den som har interesse er det direkte link som arealinfo giver til ois. Tryk på ois.dk linket, arealinfo tager dig nu direkte til ois.dk og den konkrete ejendom.

Som gerne skulle se sådan ud (billede 8)

Billede 8, ois

Tryk på adressen (her Abildhedevej 13) i venstre side, øverst oppe. Her kan du se hvem der ejer den pågældende matrikel er.

Praktisk anvendelse

Den praktiske anvendelse af arealinfo her, er at du kan se hvem din nabo er, det kan være du har interesse i at få fat i ham eller hende, måske på grund af et skydetårn / hochsitz der skal stilles op, eller du ønsker at indgå i et samarbejde. Særligt hvis man lejer jagt, eller er kommet til et område man ikke umiddelbart kender, kan det jo være en fordel at kende sine naboer. Det kan også være det intet har med skydetårn / hochsitz at gøre, men bare at man ønsker at invitere dem til en fællesjagt.

Arealinfo indeholder et væld af andre funktioner, herunder fredskov, mulighed for at se § 3 områder og meget mere, alle disse information kan fremsøges ved at gå til venstre side under på arealinfo og vælge de forskellige kort lag. Arealinfo kan være et effektiv redskab i forbindelse med pleje af ejendommen, anlæggelse af fodermarker, holde øje med veksler og meget mere.

Der er også andre sider end arealinfo som man kan gøre en stor del af disse ting på, mig bekendt tilbyder andre sider dog tilgang til når så mange informationer som arealinfo

Håber denne lille korte guide kan bruges, jeg har om alle omstændigheder i hvert fald brugt arealinfo flittigt.

Direkte link til arealinfo:

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/

Bag om artiklen:

Carl Christian Lange er forfatteren bag artiklen og desuden medstifter af Dansk Jagtformidling.
Carl er selv ivrig jæger og jagtinteresseret og står for den daglige drift af siden. Han er desuden din kontakt hvis du har brug for hjælp, har spørgsmål eller andet.
Email: carl@danskjagtformidling.dk