Oprettet: 26. oktober 2021

Nørholm Godsjagt udbydes for første gang i over 40 år

NØRHOLM GODS
Unik natur og historiske bygninger med en bredt forgrenet drift

Nørholm Godsjagts arealer udbydes for første gang i over 40 år
806 ha unik natur udbydes til jagt i Sydvestjylland pr. d.d.

Jagtarealerne forventes delt i to afhængig af efterspørgsel:
Plantagestykket 326 ha med eng, mergelgrav, Linding Å og ådal, Ellebæk og læbælter, sammenfattet i 171 ha agerjord og 155 ha plantageskov og gammel løvskov samt eng. Max. 12 jægere.
Hedestykket 480 ha med 130 ha engarealer og gammel fredskov i og ved Varde Ådal, som har unikt terræn for Vestjylland, samt 350 ha fredet hede, der pga. den over 100 år gamle totalfredning langsomt danner skov. Max. 18 jægere.
Begge arealer har en bred vifte af vildt: råvildt, dåvildt, kronvildt, snepper, ænder, fasaner, ræv, hare mv.
Dertil kommer et rigt øvrigt dyreliv med bl.a. flere ugle arter og en flok traner.
Nørholms arealer er kendetegnet ved store vidder, varieret beplantning og natur, gennemskåret af kuperet terræn ved ådalene.

Til jagten hører mulighed for benyttelse af Folkestuen i godsets kælder, med hvælvinger og åbent ildsted, som også benævnes ”Jagtkælderen”. Hovedbygningen er opført i 1776-1780 og sætter en unik ramme om fællesjagter.

Derudover er der mulighed for at leje 6-10 sengepladser uden forplejning.

Se også https://norholmgods.com/jagt-og-fiskeri/

Pris samt øvrige oplysninger ved henvendelse til norholm@mailme.dk

Få besked om nye jagtannoncer
Tilmeld dig vores søgeagent og få besked når der kommer nye jagter