Oprettet: 17. august 2016

Jagttider i danmark 2016/2017

For at gå på jagt i Danmark skal man have et gyldigt jagttegn. Det skal erhverves igennem en kyndig instruktør og udstedes af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, som har det overordnede ansvar for de forskellige prøver. Det er derimod Naturstyrelsens lokale enheder, der afholder jagt prøverne.

Jagt i Danmark må kun ske fra solopgang til solnedgang med undtagelse af  ænder og gæs, som må jages fra 1,5 time før solopgang til 1,5 time efter solnedgang.

De generelle jagttider i Danmark fastsættes således, at dyrene får fred i yngletiden, hvor de har æg og unger. I tilfælde af at jagtstatistikken viser en stor nedgang i bestanden af en given art, kan jagttiden indskrænkes eller helt bortfalde. I visse tilfælde vurderes den enkelte art, som skadesforvoldende vildt, hvilket kan åbne muligheden for, at jægere kan få en reguleringstilladelse igennem Vand og Naturforvaltningen.

Jagttider 2016/2017

Pattedyr:

I Danmark er der omkring 50 forskellige arter af pattedyr. En lang række af disse pattedyr må ikke jages, men for en række dyr er der fastlagte jagttider. Du kan få det fulde overblik over jagttider herunder.

Navn Startdato Slutdato
Kronhjort 01-09-2016 31-01-2017
Kronhind og kalv 01-10-2016 31-01-2017
Dåhjort 01-09-2016 31-01-2017
Då og kalv 01-10-2016 31-01-2017
Sikahjort 01-09-2016 31-01-2017
Sikahind og kalv 01-10-2016 31-01-2017
Råbuk 16-05-2016
01-10-2016
15-07-2016
31-01-2017
Rå og lam 01-10-2016 31-01-2017
Muflonvædder 01-09-2016 31-01-2017
Muflonfår og lam 01-10-2016 31-01-2017
Vildsvin orne 01-09-2016 31-01-2017
Vildsvin so og grise 01-10-2016 31-01-2017
Ræv 01-09-2016 31-01-2017
Husmår 01-09-2016 31-01-2017
Hare 01-10-2016 15-12-2016
Vildkanin 01-09-2016 31-01-2017

Fugle:

Der findes ca. 300 forskellige fuglearter i Danmark, hvoraf langt størstedelen af dem er fredede. Herunder finder du en jagttabel over fugle, hvorpå der er fastsat jagttider.

Gråand  01-09-2016 31-12-2016
Atlingand 01-09-2016 31-12-2016
Krikand 01-09-2016 31-12-2016
Spidsand 01-09-2016 31-12-2016
Pibeand 01-09-2016 31-12-2016
Skeand 01-09-2016 31-12-2016
Knarand 01-09-2016 31-12-2016
Grågås 01-09-2016 31-01-2017
Blisgås 01-09-2016 31-01-2017
Sædgås 01-09-2016 31-01-2017
Kortnæbbet gås 01-09-2016 31-01-2017
Canadagås 01-09-2016 31-01-2017
Taffeland 01-10-2016 31-01-2017
Troldand 01-10-2016 31-01-2017
Bjergand 01-10-2016 31-01-2017
Hvinand 01-10-2016 31-01-2017
Havlit 01-10-2016 31-01-2017
Ederfugl han 01-10-2016 31-01-2017
Sortand 01-10-2016 31-01-2017
Fløjlsand 01-10-2016 31-01-2017
Agerhøne 16-09-2016 15-10-2016
Fasanhøne 01-10-2016 31-12-2016
Fasanhane 01-10-2016 31-01-2017
Blishøne 01-09-2016 31-01-2017
Dobbeltbekkasin 01-09-2016 31-12-2016
Skovsneppe 01-09-2016 31-01-2017
Ringdue 01-11-2016 31-01-2016
Tyrkerdue 01-11-2016 31-12-2016
Husskade 01-09-2016 31-01-2017
Gråkrage 01-09-2016 31-01-2017
Sortkrage 01-09-2016 31-01-2017

Invasive arter:

En invasiv art er en art, som har spredt sig kunstigt til et nyt område, hvor den skader de oprindelige arter. Denne spredning er ofte sket ved menneskets hjælp over større afstande. Selvom en invasiv art ofte kan være skadende, så må den kun jages i nedenstående periode. Dog kan der i visse tilfælde være reguleringsgrundlag.

 

Nilgås     01-09-2016    31-01-2017
Bisamrotte    01-09-2016    31-01-2017
Sumpbæver    01-09-2016    31-01-2017
Vaskebjørn    01-09-2016    31-01-2017
Mårhund    01-09-2016    31-01-2017
Mink    01-09-2016    31-01-2017

Lokale jagttider

Der gælder en række lokale jagttider, som i visse tilfælde indskærper de ovenstående jagttider, det er derfor meget vigtigt at du sætter dig ind i de lokale jagtider på vores beskrivelser af danske lokale jagtider fordelt på regioner. De lokale jagttider kan findes på naturstyrelsens hjemmeside.

Bag om artiklen:

Carl Christian Lange er forfatteren bag artiklen og desuden medstifter af Dansk Jagtformidling.
Carl er selv ivrig jæger og jagtinteresseret og står for den daglige drift af siden. Han er desuden din kontakt hvis du har brug for hjælp, har spørgsmål eller andet.
Email: carl@danskjagtformidling.dk