Oprettet: 10. januar 2015

Hjortejagt i Polen

De fles­te jæge­re drømmer om jag­ten på en brølen­de brunsthjort, og her har du en unik chan­ce for at op­fylde drømmen i Po­len
Hjor­te­jag­ten star­ter den 21. august. Bruns­ten indtræffer omk­ring den 20. sep. og fortsætter frem til star­ten af ok­to­ber.
Her får man ik­ke blot et trofæ til væggen, men li­gele­des en op­le­vel­se for li­vet, hvor et blik på ge­viret sen­der tan­kerne til­ba­ge på en spænden­de pürch el­lerpå en utålmo­dig ven­ten i et tårn, hvor ad­re­nalin, hjor­te­feber og skud­det gen­kalder min­der for li­vet.