Oprettet: 7. maj 2015

Hjortejagt i Polen

Vi er nu godt i gang med bookinger af hjortejagterne i Polen og kan her komme med vores tilbud som er følgende:

FASTPRISARRANGEMENT m. 5 kg hjort
4 dages ophold m. helpension
4 dages jagt m. jagtføring 1:1
Tolk
Rengøring af trofæer
Alle polske papirer incl forsikring
Afskydning af 1 kronhjort op til 4,99 kg
Pris i alt: 12995,- pr jæger
Tilbagebetaling for manglende hjort 5900,-
Skydes der hjort under 3,50 kg tilbagebetales 3500,-
Skydes der hjort over 4,99 kg betales uanset størrelse et tillæg på 3000,-
Ekstra jagtdag afregnes med 1100,- pr dag pr jæger

Fastpris m. 7 kg hjort
Som ovennævnte dog med afskydning af 1 kronhjort op til 7,0 kg
Pris ialt: 16995,-
Tilbage betaling for ej nedlagt hjort 9000,-
Skydes der hjort over 7kg betales efter prisliste dog max. 3000,-dk i tillæg

Forhør nærmere på jagttours@Outlook.com eller 27858344 / 25468956