Oprettet: 10. januar 2015

Dåhjort/Muflon i Polen

Po­len er uden tvivl det mest po­pulære rej­semål blandt dans­ke jæge­re. Fan­tastis­ke na­turop­le­vel­ser og go­de jag­tople­vel­ser
Dåhjort må ja­ges fra den 1. ok­to­ber til den 31. ja­nu­ar, beds­te tids­punkt, for jagt på hjor­te fra ca. den 20. ok­to­ber.
Ønsker du at kom­me på en af de fan­tastis­ke hjor­te­jag­ter, er det nødven­digt med til­melding i god tid.