Oprettet: 5. juli 2017

Andejagt

Om denne rejse
I Estland kan du skyde forskellige typer ænder:
Widgeon – Anas penelope,Gadwall- Anas strepera,Teal- Anas crecca,Mallard- Anas platyrhynchos,Pintail – Anas acuta,Garganey -Anas querquedula,Shovler- Anas clypeata,Redhead-Aythya ferina,Tufted duck- Aythya fuligula,Common scoter- Melanitta nigra,Goldeneye- Bucephala clangula. (engelske navne)

Jagten finder sted på de lave havområder, hvor jægere gemmer sig i sivene og guiden sætter decoys (lokkere op) (100 stk sport plast decoys). Mindste gruppestørrelse er 4 jægere. Vi kan også kombinere gåsejagten med europæisk elge, europæisk rådyr eller bæverjagt.
Sæsonen starter 20.-august og slutter 30.-november.
Jagtområder er i vestlige omkostninger i Estland.
Pakkepris:
5 dage (3 jagedage) – 1050 € per jæger
6 dage (4 jagedage) – 1260 per jæger
7 dage (5 jagtdage) – 1470 € per jæger

Betingelser:
Prisen inkluderer
• Transport på territorium
• Vejledning af PH
• Estiske jagt tilladelser
• morgenmad
• Frokost
• Aftensmad
• Te / Kaffe
• Alle jægere er indkvarteret i værelser til 2 personer.

Prisen inkluderer ikke:

• Overførsel fra / til lufthavn
• Ekstra jagedag – 300 €
• Våbenimport (per pistol), hvis ingen EU-jæger – 100 €
• Pistoludlejning (Benelli M2) – 50 €, ammunition er ekstra
• Hund indkvartering på hotel 10 € / dag
• Rengøring af gæs til rådighed pr. Anmodning mod ekstra gebyr
• Alkoholholdige drikkevarer
• Tips
• Forsikring

 

Engelsk tekst:

 

Duck hunting

About this trip

ln Estonia you  can shoot different types of ducs : Widgeon – Anas penelope,Gadwall- Anas strepera,Teal- Anas crecca,Mallard- Anas platyrhynchos,Pintail – Anas acuta,Garganey -Anas querquedula,Shovler- Anas clypeata,Redhead-Aythya ferina,Tufted duck- Aythya fuligula,Common scoter- Melanitta nigra,Goldeneye- Bucephala clangula.

Hunt is take place on the shallow sea areas, where hunters hide in blinds and to atraction we set up decoys(100 pcs sport plast decoys). Minimum group size is 4 hunters. We can also combine geese hunt with European moose, European Roe Deer or Beaver hunt.

Season starts 20-th of  August and ends 30-th of  November.

Hunting areas is in  West cost of  Estonia.

Package price:

5days (3 hunting days) –  1050€ pe r hunter

6 days( 4 hunting days)– 1260 pre hunter

7 days (5 hunting days) – 1470€ pre hunter

 

Terms

Price Includes

 • Transport on territory
 • Guiding by PH
 • Estonian hunting permits
 • Breakfast
 • Lunch
 • Dinner
 • Tea/Coffee
 • All hunters are accommodated in rooms for 2 persons.

Price DOES NOT include

 • Transfer from/to airport
 • Extra hunting day – 300 €
 • Weapon import (per gun) if no EU hunter – 100 €
 • Gun rental( Benelli M2) – 50 €, ammo is extra
 • Dog accommodation in hotel 10 €/day
 • Cleaning of geese available per request for extra fee
 • Alcoholic drinks
 • Tips
 • Insurance