Oprettet: 24. september 2019

Nystart konsortium på Vesterhimmerlandsk gods søger medlemmer til øjeblikkelig indtrædelse

Nystartet konsortium har, i samarbejde med driften bag godset, pr. dd overtaget jagten på Lerkenfeldt Gods nær Farsø. Jagten er på cirka 440ha, fordelt på ca. 100ha skov og 340ha ager- og engarealer. Den tidligere lejer er blevet opsagt, hvilket er grunden til den pludselige overtagelse. Indeværende sæson bliver afkortet således at den løber fra oktober ’19 til 31/01-2020. Fremadrettet kommer jagtåret til at løbe fra 01/02 – 31/01. Det er muligt at indtræde i konsortiet, for indeværende sæson, til en favorabel pris på 5.000,-. Prisniveauet for en fuld sæson (01/02 – 31/01) forventes at ligge i omegnen af Dkk 10.000. I indeværende sæson forventes det, at der afholdes et passende antal selskabsjagter (3-5) samt 1-2 trykjagter. Udover den naturlige fremkommende fauna forefindes en mindre udsætning af fasaner på 150-200 fugle. Herudover er der konstateret en mindre bestand af dåvildt, og i kraft af godsets placering i nærheden af Trend, er der mulighed for strejf af kronvildt. Når konsortiet er fuldtegnet forventer vi at det kommer til at bestå af 20 medlemmer +/-. Der er fortsat mange detaljer, som endnu ikke er klarlagt, så indledningsvist skriver vi interesserede op, og så snart vi har alle detaljer på plads, så kontakter vi jer med henblik på bindende tilmelding. Så hvis du har lyst til at høre mere, og komme på listen, så hører vi meget fra dig. Skriv gerne lidt om dig selv, samt om du er i besiddelse af velegnet hund(e). Kontaktinformation findes nedenfor. Ydermere hører vi meget gerne fra Jer, som før har været del af det tidligere konsortium på Lerkenfeldt. Med venlig hilsen Anders Nielsen Jagtkonsortiet Lerkenfeldt af 2019

Få besked om nye jagtannoncer
Tilmeld dig vores søgeagent og få besked når der kommer nye jagter