Oprettet: 2. juli 2019

Konsortie under Gisselfeld Kloster

Til mangeårigt og velfungerende konsortie under Gisselfeld Kloster søger vi, pr. 1.8.19, et nyt A-medlem. Pladsen omfatter fuglejagter (ænder og fasaner) med fast gæsteplads samt riffelplads (rå- og dåvildt)
Der afholdes årligt 2 andejagter, 6 fasanjagter og 4 trykjagter på dåvildt. Desuden er der mulighed for selvstændig riffeljagt på råvildt og anstandsjagt på dåvildt. Reviret har gennem årene leveret flere medaljehjorte. Vi lægger vægt på godt kammeratskab og god jagtetik. Der er 14 A-medlemmer og en fast jagtledelse. Vi har skytte som passer vildet og et fast driver- og apportørhold. Der forefindes hyggelig jagthytte, hvor der på alle fællesjagter serveres morgenmad og frokost. Der er mulighed for overnatning. Hytten vedligeholdes uden- og indendørs af fast personale. Reviret er på 240 Ha og der udsættes årligt 100 ænder og 2000 fasaner. Der afholdes 1 årlig arbejdsdag, samt en årlig 2 dages fællestur med skydetræning på Susegården i Sverige
Pris årlig 36.000,- + mad- og vildtbetaling

Få besked om nye jagtannoncer
Tilmeld dig vores søgeagent og få besked når der kommer nye jagter